Từ phiên bản 5.0 trở về sau thì ta có thể active iphone không cần máy tính mà dùng wifi
Sau khi restore iphone xong thì ta không thể dùng iphone ngay được mà iphone đang ở chế độ khóa, ta không thể vào màn hình home được mà chỉ có thể thực hiên những cuộc gọi khẩn cấp mà thôi.

IMG_0001
IMG_0002

Để Active iphone ta phải có itunes và sim nhà mạng cung cấp(Iphone Lock), còn iphone Quốc tế thì dùng sim nhà mạng nào cũng được.
Lưu ý: PC của bạn phải kết nối internet để iphone liên lạc đến server Apple
Ta tiến hành active
– Bật itunes lên sau đó kết nối iphone với itunes, itunes sẽ tự động active iphone
active_1
active_2
Iphone sau khi đã active thành công
IMG_0003